Filmska banka

  Uwe Gurtler

  Gluma u filmovima:

1984 - Rani sneg u Minhenu