Filmska banka

  Elizabeta Djoreska

  Gluma u filmovima:

1985 - Das Orkester einer Jungend
1987 - Das Lager Nisch
1989 - Atoski vrtovi - preobrazenje
1991 - Stand by
1995 - Podzemlje - underground
kao zena saptac