Filmska banka

  Goran Pelemis

  Gluma u filmovima:

1978 - Boschko Buha
kao skojevac