Filmska banka

  Zef-Bato Dedivanovic

  Gluma u filmovima:

1982 - 13. jul
1999 - U ime oca i sina