Filmska banka

  Joza Gregorin

  Gluma u filmovima:

1949 - Zastava
1951 - Major Bauk
1952 - Hoja! Lero!