Filmska banka

  Nusa Svetina

  Gluma u filmovima:

1967 - Na papirnatih avionih