Filmska banka

  Ljubo Kapor

  Gluma u filmovima:

1978 - Prijeki sud
1992 - Luka
1996 - Sedma kronika
kao Kuzma
1997 - Bozic u Becu
kao Petar Lesjak
1999 - Cetverored
kao Danijel Crljen
1999 - Marsal