Filmska banka

  Jurij Soucek

  Gluma u filmovima:

1974 - Strah
kao sudija Vaclav