Filmska banka

  Trajko Corevski

  Gluma u filmovima:

1955 - Volca nok (Vucja noc)