Filmska banka

  Milutin Micovic

  Gluma u filmovima:

1964 - Lito vilovito
1969 - Erzwungene Vaterschaft
1998 - Kupi mi Eliota
kao duznik