Filmska banka

  Arnold Tovornik

  Gluma u filmovima:

1962 - Tistega lepega dne (Tog lepog dana)
kao vlasnik kafane "Moj Jezus"
1966 - Amandus
kao prvi vojnik
1967 - Grajski biki
1970 - Crveno klasje
1971 - Vorletzte Station
1976 - Idealist
kao pop iz Blatnog Dola