Filmska banka

  Branimir Sakac

  Muzika za filmove:

1955 - Devojka i hrast
1960 - Deveti krug
1961 - Nebeski odred
1961 - Potraga za zmajem
1963 - Licem u lice
1967 - Der Rauch