Filmska banka

  Avtorski studio Ekran, Ljubljana

  Produkcija filmova:

1971 - Vorletzte Station