Filmska banka

  Zeljko Mijanovic

  Scenario za filmove:

1993 - Tri karte za Holivud
1999 - U ime oca i sina