Filmska banka

  Dane Hocevar

  Scenografija za filmove:

1991 - Srcna dama (dama Herc)