La banque du film


   
Tuđa Amerika

Genre:
Le drame social

Réalisation:
Goran Paskaljević

Le résumé:
Prièa o emigrantima u Njujorku, taènije u sirotinjskom Bruklinu, Srbinu Baji i Špancu Alfonsu i njihovim tragikomiènim naporima da se uklope u takozvani Novi svet. Bajo danju radi "na crno" fizièke poslove, a noću pomaže u baru Alfonsu kod koga i stanuje sa petlićem, poreklom iz starog kraja. Petlićevo obznanjivanje zore budi u Alfonsovoj slepoj majci nostalgiju za Španijom, a u Baji èežnju za njegovo troje dece o kojima vodi brigu njegova majka daleko negde na granici Srbije i Crne Gore, ne sanjajući da su već krenuli na put za Ameriku. Na tom putu Bajin mlađi sin gubi život u mitskoj reci Rio Grande. Stariji Bajin sin se odmah po dolasku savršeno uklapa u nova pravila života. Oni, neprilagodljivi: stare majke, sredoveèni sinovi i izgubljene ljubavi nestaće u nestvarnom svetu amerièkih iluzija.

Les informations ajouté:


Le producent:
Mact Productions, Pariz, Intrinsica Films, London, Lichtblick Filmproduktion, Hamburg, Pandora film, Frankfurt, RTV Beograd

Le scénario:
Gordan Mihić

La musique:
Andrew Dickson

Camera:
Yorgos Arvanitis

Le scénographie:
Wolf Seesselberg, Miljen Kljaković (Kreka)

Le costumographie:
Charlotte Holdrich

Le pays de l'origine:
Srbija

Le montage:
William Diver

La durée:
95 la minutage

La technique:
Widescreen, le color

Premiere:
19.4.1995.Les acteurs:

Marija Cassares
Predrag (Miki) Manojlović
Sergej Trifunović
comme Lukas
Tom Conti
Zorka Manojlović

Le banque des élément du film est la resultat du travail des prochains firmes et organisation: "Balkan Media GmbH" Mannheim, Germany, " Balkanmedia d.o.o." Beograd, Yugoslavia
Nous Vous remercions: "Avala Film Beograd", "Delta Video Beograd", "Centar film Beograd", Jugoslovenska Kinoteka, Institut za film Beograd