La banque du film


   
Blagajnica ho‘e i‘i na more

Genre:
La comédie

Réalisation:
Dalibor Matani‘

Le résumé:
Jedini cilj postene Barice, koji joj se ipak èini kao san, je da ode na zasluzeni, a ve‘ dugo ne koris‘eni godisnji odmor kako bi bolesnu k‘er odvela na more radi leèenja ve‘ tesko oboljelih bronhija. Sta uèiniti kad poslodavac pregazi svoju reè, kad zadovoljavanje svojih prizemnih uzitaka i sitnih interesa postavlja toliko iznad radnikovih potreba koje su od zivotne vaznosti? Pitanje je koje si je Barica postavila kada se izmedu nje i cilja ispreèila nova radnica Jadranka. Èovek u takvim neprilikama ima slede‘i izbor: raditi dalje podnose‘i nepravdu, boriti se protiv nepravde, no pitanje je kako ako pravo u drzavi ne funkcionise, ili uzeti stvar u svoje ruke.

Le producent:
HRT

Le scénario:
Dalibor Matani‘

Camera:
Branko Linta

Le pays de l'origine:
Hrvatska

Le montage:
Tomislav Pavli‘

La durée:
86 la minutage

La technique:
Standard, le color

Premiere:
12.8.2000.Les acteurs:

Danko Ljustina
Dora Poli‘
comme blagajnica Barica
Drago Dikli‘
Ivan Brki‘
comme sef Miljenko
Marko Svagusa
Milan Strlji‘
Mirjana Rogina
Nina Violi‘
comme Jadranka
Vid Balog
Zvonimir Juri‘
Iz medija:

Suoèavanje s nekorektnos‘u   22-10-2001   Glas Koncila

Odnosi izmedu radnica, s jedne strane, i poslodavca, s druge, u du‘anu "Tresnjevka" bili su vise-manje korektni, iskljuèuju‘i pri tom smijesno, gotovo ritualno zapoèinjanje radnog dana koje se sastojalo od zajednièke jutarnje gimnastike, èis‘enja i dr. Izrazito teski, rekli bismo, nehumani uvjeti zivota blagajnice Barice (Dora Poli‘) i njezine sada bolesne k‘eri Tonkice i te kako se istièu u jednom "komiènom" radnom i susjedskom ambijentu, koji èine ljudi poput sefa Miljenka (Ivan Brki‘), pijanci i kradljivci koji svakodnevno navra‘aju u du‘an, "nesretni" postar, susjed pijanica itd. Jedini cilj postene Barice, koji joj se ipak èini kao san, jest oti‘i na zasluzeni, a ve‘ dugo ne koristeni godisnji odmor kako bi bolesnu k‘er odvela na more radi zaljeèenja ve‘ tesko oboljelih bronhija. Sto uèiniti kad poslodavac pregazi svoju rijeè, kad zadovoljavanje svojih prizemnih uzitaka i sitnih interesa postavlja toliko iznad radnikovih potreba koje su od zivotne vaznosti? Pitanje je koje si je Barica postavila kada se izmedu nje i cilja isprijeèila nova radnica Jadranka (Nina Violi‘). Èovjek u takvim neprilikama ima sljede‘i izbor: raditi dalje podnose‘i nepravdu, boriti se protiv nepravde, no pitanje je kako ako pravo u drzavi ne funkcionira, ili uzeti stvar u svoje ruke. Jadranka i Barica utjelovljuju dvije opreène "sudbe" zena. Jadranka je, mnogi bi rekli, "djevojka koja zna sto ho‘e", ali koja za ostvarenje cilja ne bira sredstva s prezirom svega sto izaziva napor i sto zahtijeva jedan korektan stav prema sebi, sefu i kolegicama s posla. Barica ipak uzima stvar u svoje ruke, a cijelu situaciju na kraju ipak u njezinu korist rjesava kriminalistièki inspektor koji izgovara tako pouène rijeèi: "Tako malo èovjeka èini èovjekom, a ni to malo èovjek ne moze ispuniti!"

Mirjana Andi‘

Zasto se ne digne prasina kad Zagorce prikazuju kao pijance?!   06-01-2001   Veèernji list

* U nas postoji fraza da hrvatski film nista ne valja. Uzrok je mozda èinjenica sto se ovdje katkad snimaju filmovi koji se zapravo nisu niti trebali snimiti, no to se moralo uèiniti zbog kojekakvih razloga, od politièkih pa nadalje. Onda ljudi pogledaju te filmove, oni im se ne svide pa i sve ostale sude prema njima
Glumica Dora Poli‘ zahvaljuju‘i debitantskom filmu redatelja Dalibora Matani‘a "Blagajnica ho‘e i‘i na more" ostvarila je uz mnoge kazalisne uloge svoju prvu glavnu filmsku ulogu za koju je odmah i to na proslogodisnjem Pulskom festivalu osvojila Zlatnu arenu. Znamenitu statuicu Dora je zavrijedila uvjerljivo odglumivsi lik skrusene, skromne, postene, a ipak i odvazne blagajnice Barice.
* Svojedobno ste priznali kako ste bili iznenadeni angazmanom u tom filmu te da ste proèitavsi scenarij posumnjali u to da je uloga Barice prava uloga za vas. Zasto?
- Zato sto mi je Dalibor tu ulogu ponudio u trenutku kad se navrsavalo gotovo dvije godine kako zbog rodenja djeteta nista nisam radila. Tad sam se, i to u nekoliko navrata, i sama pitala jesam li uop‘e glumica. Pa, nista ne radim, nigdje me nema, gdje se to realiziram kao glumica... I dok su se u mojoj glavi rojila takva razmisljanja, iskrsnulo je i pitanje: Pa misli li uop‘e tko na mene?! A ispalo je da Dalibor i te kako misli, i to u smislu: "Eto, za tebe imam glavnu ulogu." Najprije dugo nista, a onda odjednom - bum, nesto veliko, glavna uloga. Ona, film, kao i ziri koji ju je ocijenio dostojnom nagrade dali su mi na kraju potvrdu da ipak jesam glumica.
* Nije li mozda uzrok svemu tome okolnost sto ste vi i Dalibor Matani‘ bili ista generacija na Akademiji, sto podrazumijeva da je upravo on ponajbolje znao sve vase glumaèke mogu‘nosti?
- To je toèno jer tesko je angazirati nekoga za koga i ne znas da postoji. Razlog je nedovoljno zanimanje za nas onih ljudi koji bi trebali poznavati cijelu paletu glumaca, od najmladih do najstarijih, kako bi onda znali tko je sposoban za koju ulogu. Takav odnos poèinje ve‘ na Akademiji. Svi se pitaju zasto na te ispite iz glume, koji budu cjelovita predstava, ne dolaze redatelji i ravnatelji kazalista kako bi upoznali one koji ‘e jednog dana glumiti u njihovim filmovima i predstavama. Na kraju krajeva, tako bi bar doznali da ti mladi ljudi uop‘e postoje. Èesto se dogada da netko odustane od uloge u nekoj predstavi, onda se napnu svi mozgovi koji su u tom trenutku okupljeni oko tog projekta pa se poènu predlagati imena drugih, obièno mladih glumaca koji bi trebali uskoèiti. Oni su rijetko kad u glavama redatelja ve‘ u osnovnoj podjeli.
* A moze li se takav naèin razmisljanja promijeniti u sluèaju da netko postane dobitnik priznanja kao sto je vase?
- Imam osje‘aj kako je svaka nagrada priznanje za nesto 1to je ve‘ napravljeno i ne mora znaèiti da ‘e vam samo ona inicirati nesto novo u budu‘nosti. Netko moze re‘i: "Vidis, ona je odlièna u toj ulozi pa bi i drugi put mogla odglumiti nesto slièno", no pitanje je ho‘e li se vise ikada snimati takvo sto.
* Ipak, èini mi se kako uop‘e nije upitno ho‘ete li vi i dalje glumiti u nekom od sljedeaih Matani‘evih filmova.
- Pa i na setu "Blagajnice" zezali smo se na tu temu, pa mi je Dalibor obe‘ao kako ‘e mi u jednom od svojih sljedeaih projekata dati ulogu lijepe i zanosne zene, a ne vise skromne, povuèene i neugledne blagajnice.
* No, nedavno su se pojavile kritike da je film zbog nekih drugih likova u losem svjetlu prikazao Hercegovce.
- Ovaj film prikazuje ljude kakve susre‘emo u svakodnevnom zivotu, ali nitko ne dize pompu oko Zagoraca koje se redovito prikazuje kao pijance ili Dalmatinaca koje se prikazuje lijenima. No, kad se u "Blagajnici" bez ikakve zle namjere prikaze ono sto se posljednjih godina misli o Hercegovcima, onda se digne toliko prasine da nam ne preostaje nista drugo ve‘ se svim tim kritièarima zahvaliti na besplatnoj reklami.
* Nezainteresiranom, tromom i malobrojnom - kad je u pitanju doma‘i film - moze se okarakterizirati i nasa publika. Ako imamo talentiranog redatelja, originalan scenarij, sjajne glumce, a povrh svega i brojne nagrade, sto onda jos treba napraviti da se tu istu publiku nagovori da u ve‘em broju dode u kina?
- Reklamu! Jer se upravo za to izdvaja uzasno malo novca. Osim toga, u nas postoji fraza da hrvatski film nista ne valja. Uzrok je mozda èinjenica sto se ovdje katkad snimaju filmovi koji se zapravo nisu niti trebali snimiti, no to se moralo uèiniti zbog kojekakvih razloga, od politièkih pa nadalje. Onda ljudi pogledaju te filmove, oni im se ne svide pa i sve ostale sude prema njima. Nakon toga ne moze samo jedan dobar filmski projekt potpuno promijeniti njihovo uvrijezeno razoèaranje i naviknuti ih da ipak pohode kina. Isto je tako i stav nasih distributera da se njima doma‘i film ne isplati prikazivati.
* Ono sto se glumcu ipak isplati stalni je kazalisni angazman koji jamèi sigurnost.
- Toèno, ali tu nastaje problem s nasim kazalistima jer slobodnih radnih mjesta za glumce nema. Iako brutohonorari nekih glumaca koji gostuju u nekoliko razlièitih predstava odredenog kazalista znaju premasivati i jednu pla‘u, za njih stalna mjesta ne postoje.
* Koji su jos problemi koje mladi glumci u medusobnim razgovorima najvise spominju?
- Da se hitno plati sve ono sto je ugovorima dogovoreno i potpisano jer osim sto ne radimo stalno i nemamo stalna primanja, ne uspijevamo mjesecima dobiti ni novac za koji smo ulozili trud i vrijeme i od kojeg trebamo zivjeti.
Bozena Matijevi‘