La banque du film


   
Ona voli Zvezdu

Réalisation:
Marko Marinkovi‘

Le résumé:
Srba je maturant i fudbalski fanatik, taènije kralj uliènog fudbala, koji igra i ako nema drustvo, zimi, leti, po kisi, snegu, dok mu baba baterijom osvetljava skuèeno dvoriste tzv. malu Marakanu. Ni po koju cenu ne bi pristao da postane profesionalac i da igra za novac, odbijaju‘i ponude raznih lovaca na talente koji mu nude karijeru u Spaniji, Grèkoj, Nemaèkoj, Turskoj... Glavni junaci Srbinih skolskih dana su najbolji drugovi, Daca koja je u njega potajno zaljubljena od prvog osnovne, profesori Hanibal i Darvin i Beki, nova uèenica u koju se Srba zaljubljuje - a ona voli Zvezdu.

Le producent:
Ivana Mihi‘, Horizont 2000, Beograd

Le scénario:
Gordan Mihi‘

La musique:
Milos Pavlovi‘, Vladimir Radonji‘, Momèilo Bajagi‘-Bajaga

Camera:
Nebojsa Basi‘

Le scénographie:
Dejan Andelkovi‘

Le costumographie:
Svetlana Prorokovi‘

Le pays de l'origine:
Srbija

Le montage:
Branislav Gordi‘

La technique:
Standard, le color

Premiere:
24.10.2001.Les acteurs:

Ana Stefanovi‘
Danijela Vranjes
Dragan Nikoli‘
Goran Jefti‘
Gordan Kièi‘
Irfan Mensur
Maja Sablji‘
Mira Banjac
Slobodan Stefanovi‘
Vera Èuki‘
Iz medija:

U sredu uveèe u Centru "Sava" premijera filma "Ona voli Zvezdu" Marka Marinkovi‘a po scenariju Gordana Mihi‘a   24-10-2001   Glas javnosti

U Velikoj dvorani Centra "Sava" u sredu uveèe ‘e u 20.30 èasova premijerno biti prikazan prvi igrani film reditelja Marka Marinkovi‘a "Ona voli Zvezdu", "veseo zabavan, tinejdz film" po scenariju Gordana Mihi‘a. Autori film najavljuju kao neku vrstu novog talasa (ljubav prema fudbalu, kritika sportske mitomanije, ambicija da se vrati zdrav duh).

Film "Ona voli Zvezdu" nastao je u produkciji Ivane Mihi‘ i njene ku‘e "Horizont 2000" (prvi put je samo producent, a ne i glumica), a igra ekipa mladih glumaca Danijela Vranjes, Ana Stefanovi‘, Goran Jefti‘, Slobodan Stefanovi‘, ve‘ afirmisani Gordan Kièi‘. U ulogama oèeva, baki i majki pojavljuju se Maja Sablji‘, Irfan Mensur, Mira Banjac, Vera Èuki‘ i Dragan Nikoli‘.

Srba je maturant i fudbalski fanatik, taènije kralj uliènog fudbala, koji igra i ako nema drustvo, zimi, leti, po kisi, snegu, dok mu baba baterijom osvetljava skuèeno dvoriste tzv. malu Marakanu. Ni po koju cenu ne bi pristao da postane profesionalac i da igra za novac, odbijaju‘i ponude raznih lovaca na talente koji mu nude karijeru u Spaniji, Grèkoj, Nemaèkoj, Turskoj... Glavni junaci Srbinih skolskih dana su najbolji drugovi, Daca koja je u njega potajno zaljubljena od prvog osnovne, profesori Hanibal i Darvin i Beki, nova uèenica u koju se Srba zaljubljuje - a ona voli Zvezdu.

Direktor fotografije je Nebojsa Basi‘, montazer Branislav Gordi‘, scenograf Dejan Andelkovi‘, kostimograf Svetlana Prorokovi‘, autori muzike aranzerski tim Blu velvet, Milos Pavlovi‘ i Vladimir Radonji‘, a numere "Zvezda" Bajaga i instruktori... Film je ve‘ pozvan na festivale u Nemaèkoj, Bugarskoj i Francuskoj.

Le banque des élément du film est la resultat du travail des prochains firmes et organisation: "Balkan Media GmbH" Mannheim, Germany, " Balkanmedia d.o.o." Beograd, Yugoslavia
Nous Vous remercions: "Avala Film Beograd", "Delta Video Beograd", "Centar film Beograd", Jugoslovenska Kinoteka, Institut za film Beograd