La banque du film

  Mira Furlan

  Le jeu dans les films:

1982 - Kiklop
comme Enka
1983 - Pismo glava
comme Finke
1984 - U raljama zivota
comme Steficina koleginica Marijana
1984 - Zadarski memento
1985 - ’ao, inspektore
1985 - Horvatov izbor
comme Eva
1985 - Otac na sluzbenom putu
1985 - Za sre‘u je potrebno troje
1986 - Lepota poroka
comme Jaglika, Lukina zena
1986 - Od zlata jabuka
1986 - Spadijer - jedan zivot
1987 - Osudeni
comme Mira
1988 - Bra‘a po materi
comme Vranka
1988 - Put na jug
comme Besi
1988 - Spijun na stiklama
comme Vesna Logan
1988 - Za sada bez dobrog naslova
1989 - Bolji zivot
1989 - Poltron
1990 - Gluvi barut
1990 - Stela

La biographie:
Rodena je u Zagrebu 7.IX 1955 godine.Zavrsila je (1978) Akademiju za kazaliste, film I televiziju u Zagrebu. Karijeru otpoèinje na televiziji, a potom u pozoristu, gde se (na sceni HNK u Zagrebu) svrstava medu vode‘e glumice (npr. DUNDNO MAROJE M.Drzi‘a /kao Petrunjela/ I STETA STO JE KURVA J.Forda); za svoj je pozorisni rad visesruko nagradivana. Na filmu debituje 1982 godine u KIKLOPU A. Vrdoljaka, gde za ulogu Enke dobija Zlatnu arenu za epizodnu ulogu na festivalu u Puli. Jedna od najzaposlenijih filmskih glumica druge polovine osamdesetih godina, isprva ukalupljena u likove "prozdiraèice muskaraca" (PISMO -GLAVA, 1983,B. Èengi‘a; OTAC NA SLUZBENOM PUTU, 1985, E. Gali‘a), posle se dokazuje sirokim rasponom raznovrsnih uloga: od siromasne radnice samozatajno zaljubljene u pogresnog èoveka u filmu ZA SRE’U JE POTREBNO TROJE (R. Grli‘a, 1986), po ve‘ini kritike dosad najboljoj, do filmova -hronika u kojima tumaèi zene izlozene iskusenjima unutar duzeg vremenskog razdoblja (LJUBAVI BLANKE KOLAK, 1987, B.Jurjasevi‘a I BRA’A PO MATERI, 1988, Z. Sotre). Zlatnu arenu za glavnu ulogu osvaja likom tradicionalno odgojene crnogorske gorstakinje koja se pri susretu sa stranim nudistima "seksualno osves‘uje" u LEPOTI POROKA (1986) Z. Nikoli‘a.