La banque du film

  Ljubinka Bobić

  Le jeu dans les films:

1954 - Anika's times
comme Mihajlova prva ljubav
1957 - Pop Ćira I pop Spira
1960 - Diližansa snova
1961 - Prvi građanin male varoši
1962 - Dr
1964 - Narodni poslanik
1966 - Štićenik
1969 - Cross Country
1975 - Pavle Pavlović

La biographie:
Pozorišna i filmska glumica, rodila se u Kruševcu, 2.1.1897. umrla u Beogradu 3.12.1978. Više od 50 godina nastupala (osim za okupacije) u Narodnom pozorištu u Beogradu. Vrlo popularna, nekonformistièkog duha, dala je svoj "bobićevski" peèat svim likovima koje je tumaèila. Nastupila je u sledećim filmovima: Anikina vremena (V. Pogaèić, 1954), Pop Ćira i pop Spira (S. Jovanović, 1957), Diližansa snova (S. Jovanović, 1960), Štićenik (V. Slijepèević, 1966), Cross Country (P. Đorđević, 1969) i Pavle Pavlović (P. Đorđević, 1975). Dobitnica je Sedmojulske nagrade SR Srbije.