La banque du film

  Vesna Stanojević

  Le jeu dans les films:

1988 - Šta radiš veèeras
1989 - Poslednji krug u Monci
1993 - Tri karte za Holivud
1995 - Tamna je noć