La banque du film

  Branko Pleša

  Le jeu dans les films:

1949 - Prièa o fabrici
1953 - Daleko je sunce
1955 - Pesma sa Kumbare
comme paša
1957 - Mali èovek
1958 - Aleksa Dundić
1958 - Kroz granje nebo
1959 - Vetar je stao pred zoru
1960 - Akcija
1960 - Partizanske prièe
1964 - Marš na Drinu
comme pukovnik Lukić
1964 - Vrtlog
1964 - Zarota (Zavera)
1965 - Provereno nema mina
1967 - Bomba u deset i deset
comme nemaèki komandant Hasler
1968 - Pre istine
1968 - Vuk sa Prokletija (Uka i bjeshkave te nemuna)
1970 - Bablje leto
1970 - Lilika
1974 - Partizani
1979 - Partizanska eskadrila
1988 - Neka èudna zemlja
1989 - Sabirni centar
comme doktor

La biographie:
Rođen je u Kiseljaku kod Fojnice, 6. III 1926 godine. Od 1945 godine pohađao je Zemaljsku glumaèku školu u Zagrebu; diplomirao (1952) glumu na Akademiji za pozorišnu umetnost u Beogradu. Karijeru otpoèinje 19466 godine u Splitu, da bi 1947 godine prešao u beogradsko Jugoslovensko dramsko pozorište, gde, s manjim pauzama u slobodnom statusu, provodi sav radni vek. Sugestivne dikcije I odmerene geste, poznat je posebno po ulogama klasiènog repertoara; za lik Ivana Karamazova u dramatizaciji BRAĆE KARAMAZOVIH nagrađen je Oktobarskom nagradom grada Beograda; istu nagradu dobio je I za režiju komada DAKTILOGRAFI I TIGAR M. Schisgala (režira inaèe od poèetka 60-tih godina). Dobitnik je I Sedmojulske nagrade na Sterijinom pozorju I dr. Filmsku karijeru otpoèinje već 1948 godine sporednom ulogom u PRIÈI O FABRICI V. Pogaèića. U toku narednih tri decenija nastupio je u više od dvadeset filmova. Istaknuo se glavnim ulogama u filmovima DALEKO JE SUNCE (R. Novakovića, 1953), ALEKSA DUNDIĆ (L.D. Lukov, 1958), KROZ GRANJE NEBO (S. Janković, 1958), AKCIJA (J. Kavèić, 1960), PROVERENO, MIN NJET (Z. Velimirović I J. Lisenko, 1695), te osobito PRE ISTINE (K. Rakonjac, 1968), gde je za ulogu èoveka koji se zbližava s nekadašnjim neprijateljem nagrađen Srebrnom arenom na festivalu u Puli. Režirao je film LILIKA (1970) za koji je dobio nagradu Zlatni leopard u Locarnu prema pripovetki D. Mihajlovića, savremenu socijalnu dramu o zapuštenoj deci koja smeštaj u domu doživljavaju kao robiju; sam je I igrao jednu od glavnih uloga. Bavi se I scenaristikom; od njegovih scenarija realizovan je samo ISTIM SE PUTEM NE VRAĆAJ (1965) J. Babièa.
Réalisation
Le scénario