La banque du film

  Gizela Vuković

  Le jeu dans les films:

1960 - Partizanske prièe
1963 - Radopolje
1965 - Neprijatelji
1967 - Buđenje pacova
1968 - U raskoraku
1970 - Lilika
1971 - Bubašinter
1975 - Testament

La biographie:
Glumica, rodila se u Subotici 5.9.1926. Nakon rata završava gimnaziju i sudeluje u priredbama Omladinskog doma u Subotici. 1947. primljena je u Subotièko narodno pozorište, gde pohađa dvogodišnji dramski studio. Na filmu debituje glavnom ulogom u prièi Crveni šal, omnibusa Partizanske prièe (S. Janković, 1960). Najbolje uloge ostvarila je u filmovima U raskoraku (M. Štrbac, 1968), te Bubašinter (M. Jelić, 1971). Nastupa i na televiziji.