La banque du film

  Ana Karić

  Le jeu dans les films:

1961 - Carevo novo ruho
1961 - Pustolov pred vratima
1963 - Radopolje
1963 - U sukobu
1969 - Neka daleka svjetlost
1969 - Sluèajni život
1970 - Bablje leto
1971 - Putovanje na mjesto nesreće
1975 - Kuća
1979 - Živi bili pa vidjeli
1980 - Tajna Nikole Tesle
1989 - Donator
1991 - Èaruga
1991 - Krhotine