La banque du film

  Tous les films domestiques

  Tournés dans l'année

1950
Plavi 9
Jezero
Èudotvorni maè
Crveni cvet
1951
Bakonja fra Brne
Major Bauk
Kekec
Poslednji dan
Deèak Mita
1952
Frosina
U oluji
Ciguli Miguli
Hoja! Lero!
Svi na more
1953
Kameni horizonti
Sinji galeb
Vesna
Opstinsko dete
Nevjera
Jara gospoda (Skorojevi‘i)
Ciganka
Bila sam jaèa
Daleko je sunce
1954
Stojan Mutikasa
Koncert
Sumnjivo lice
Poslednji most
Anika's times
1955
Jubilej gospodina Ikla
Hanka
Lazni car
Volèa nok (Vuèja no‘)
Devojka i hrast
Milioni na otoku
Solaja
Krvavi put
Esalon doktora M.
Njih dvojica
Dva zrna grozda
Kala
Pesma sa Kumbare
1956
U mrezi
Zle pare
Opsada
Ne okre‘i se sine
Putnici sa Splendida
Potraga
Poslednji kolosek
Veliki i mali
Cipelice na asfaltu
1957
Vrati‘u se
Nasi se putovi razilaze
Svoga tela gospodar
Krvava kosulja
Nije bilo uzalud
Mali èovek
Samo ljudi
Tuda zemlja
Zenica
Pop ’ira I pop Spira
Subotom uveèe
Potrazi Vandu Kos
1958
Dobro morje
Tri koraka u prazno
Miss Ston
Crni biseri
H - 8
Rafal u nebo
Aleksa Dundi‘
Èetiri kilometra na sat
Te no‘i
Jedini izlaz
Kroz granje nebo
Gospoda ministarka
Pogon B
1959
Vrata ostaju otvorena
Vlak bez voznog reda
Viza zla
Tri èetrtine sonca (Tri èetvrtine sunca)
Tri Ane
Pukotina raja
Piko
Jurnjava za motorom
No‘i i jutra
Pet minuta raja
Sam
Osma vrata
Campo Mamula
Vetar je stao pred zoru