La banque du film

  Anđelko Klobuèar

  La musique des films:

1959 - Jurnjava za motorom
1961 - Carevo novo ruho
1967 - Breza
1967 - Crne ptice
1969 - Kad èuješ zvona
1971 - U gori raste zelen bor
1980 - Izgubljeni zavièaj
1980 - Tajna Nikole Tesle
1992 - Kamenita vrata