La banque du film

  Bosna Film

  La production des films:

1951 - Major Bauk
1954 - Stojan Mutikaša
1955 - Hanka
1957 - Tuđa zemlja
1957 - Vratiću se
1959 - Noći i jutra
1959 - Pet minuta raja
1959 - Vrata ostaju otvorena
1961 - Parèe plavog neba
1961 - Velika turneja
1962 - Krst Rakoè
1962 - Maèak pod šljemom
1962 - Srešćemo se veèeras
1963 - Kozara
1963 - U sukobu
1964 - Dobra kob
1964 - Na mesto građanine pokorni
1964 - Narodni poslanik
1964 - Vrtlog
1965 - Glasam za ljubav
1965 - Ubica na odsustvu
1966 - Glineni golub
1966 - Konjuh planinom
1966 - Sretni umiru dvaput
1967 - Diverzanti
1967 - Mali vojnici
1967 - Zlatna praćka
1967 - Soledad (Fruits Amers - Soledad)
1968 - Quo vadis Živorade
1968 - Sunce tuđeg neba
1969 - Horoskop
1969 - Moja strana sveta
1969 - Most
1969 - Neka daleka svjetlost
1969 - Sramno leto
1971 - Klopka za generala
1971 - Nokaut
1971 - Uloga moje porodice u svjetskoj revoluciji
1972 - Valter brani Sarajevo
1974 - Derviš i smrt
1990 - Sex - partijski neprijatelj br. 1