La banque du film

  Radivoje-Lola Đukić

  La scénario des films:

1961 - Sudar na paralelama
1961 - Nema malih bogova
1961 - Sreća u torbi
1964 - Na mesto građanine pokorni
1967 - Zlatna praćka
1969 - Bog je umro uzalud
1971 - Balada o svirepom
1983 - Èovek sa èetiri noge
Le jeu