La banque du film

  Dušan Janićijević

  La scénario des films:

1967 - Pošalji èoveka u pola dva

La biographie:
Rođen je 27. IV 1932. godine u Grguru - Blace. Apsolvirao je glumu na Pozorišnoj akademiji u Beogradu. Rad na filmu otpoèinje već kao student naslovnom ulogom u STOJANU MUTIKAŠI (1954) F. Hanžekovića, koji ga je otkrio na probnim snimkama za ulogu Gavrila Principa u planiranoj koprodukciji SARAJEVSKI ATENTAT R. Siodmaka. Od ove prve uloge, za koju dobija nagradu publike i nagrdu kritike kao najbolji glumac na prvom Festivalu jugoslovenoskog filma u Puli 1954, do danas, kada je dobitnik Oktobarske nagrade grada Beograda za majstorski ostvarenu ulogu Bore železnièara u ZADAHU TELA, 1983. godine Ž. Pavlovića. Janićijević kontinuirano igra na filmu i tleviziji, ostvarivši veće uloge u èetrdesetak domaćih i nekoliko stranih filmova, a pojavivši se još u nizu drugih. Glavne uloge igrao je u filmovima X 25 JAVLJA ( F. Èap, 1960), kao obaveštajac iz Nemaèke ambasade u Zagrebu za vreme rata, PRAZNIK (Đ. Kadijević, 1967), kao nemi èetnièki koljaè, ALLER RETOUR (A. Petković, 1978), kao " gastabajter " na radu u Parizu koji upada u kriminal, i GAZIJA (N. Dizdarević, 1981), u naslovnoj ulozi. Koscenarist je filma POŠALJI ÈOVEKA U POLA DVA (D. Ivkov, 1967), u kojem je i glumio. Nosilac je Ordena zasluga za narod.
Le jeu