La banque du film

  Branko Ivatović

  L'opérateur des films:

1958 - Rafal u nebo
1960 - Signali nad gradom
1960 - Kapetan Leši
1961 - Sreća dolazi u 9
1961 - Leto je krivo za sve
1962 - Da li je umro dobar èovjek?
1962 - Sjenka slave
1963 - Desant na Drvar
1966 - Kako su se voleli Romeo i Julija
1967 - Nož
1968 - Vuk sa Prokletija (Uka i bjeshkave te nemuna)
1968 - Brat doktora Homera
1968 - Operacija "Beograd"
1970 - Lepa parada
1972 - Prvi splitski odred
1975 - Kièma
1979 - Èovjek koga treba ubiti
1980 - Dani od snova
1981 - Banović Strahinja
1982 - Savamala
1984 - Lazar
1985 - Orkestar jedne mladosti