Filmska banka

  Lajoš Šoltiš

  Gluma u filmovima:

1990 - Granica