Filmska banka

  Ljiljana Kontić-Bojanić

  Gluma u filmovima:

1982 - 13. jul
1984 - Šta se zgodi kad se ljubav rodi
kao devojka iz tramvaja
1989 - Iskušavanje đavola