Filmska banka

  Carka Jovanović

  Gluma u filmovima:

1947 - Slavica
kao Luce