Filmska banka

  Boža Nikolić

  Gluma u filmovima:

1947 - Slavica
kao barba Tone