Filmska banka

  Franjo Blaž

  Gluma u filmovima:

1960 - Akcija
1966 - Amandus
kao seoski pop