Filmska banka

  Dragi Kostovski

  Gluma u filmovima:

1967 - Makedonska krvava svadba
1967 - Memento
1968 - Planina gneva
1969 - Republika u plamenu
1970 - Cena grada