Filmska banka

  Franjo Tuma

  Gluma u filmovima:

1958 - Crni biseri