Filmska banka

  Vladimir Škrbinšek

  Gluma u filmovima:

1953 - Jara gospoda (Skorojevići)
kao Tine Mali
1961 - Balada o trobenti in oblaku (Balada o trubi i oblaku)
1964 - Zarota (Zavera)
1966 - Amandus
kao prvi luteran