Filmska banka

  Jožica Abvelj

  Gluma u filmovima:

1974 - Strah
1982 - Učna leta izumitelja Polža (Đačke godine izumitelja Polža)
kao profesorka Erotika
1985 - Naš človek (Naš čovek)
1985 - Odbojnik (Butnskala)
kao sestra Kislih