Filmska banka

  Janez Eržen

  Gluma u filmovima:

1966 - Amandus
kao tamnokosi čovek
1974 - Strah
1976 - Idealist