Filmska banka

  Janez Jerman

  Gluma u filmovima:

1962 - Naš avto (Naša kola)
kao vlasnik kola
1966 - Amandus
kao treči luteran