Filmska banka

  Marija Nabločka

  Gluma u filmovima:

1953 - Jara gospoda (Skorojevići)