Filmska banka

  Tomaž Kralj

  Gluma u filmovima:

1985 - Odbojnik (Butnskala)
kao Eminencija II