Filmska banka

  Angela Janko

  Gluma u filmovima:

1982 - Boj na poziralniku (Borba sa vrtačom)
kao Mica