Filmska banka

  Robert Prilasnik

  Gluma u filmovima:

1982 - Boj na poziralniku (Borba sa vrtačom)
kao Pungra