Filmska banka

  Franjo Jurčec

  Gluma u filmovima:

1993 - Vrijeme za...
kao Joza