Filmska banka

  Marija Atanasovska

  Gluma u filmovima:

1997 - Preku ezero (Preko jezera)