Filmska banka

  Kiril Ristoski

  Gluma u filmovima:

1994 - Pred doždot (Pre kiše)
kao otac Damjan