Filmska banka

  Milica - Carka Jovanović

  Gluma u filmovima:

1947 - Živjeće ovaj narod