Filmska banka

  Nace Reš

  Gluma u filmovima:

1966 - Amandus
kao starac